2006/Sep/12


จับความคิดขณะที่จิตหวั่นไหวเหมือนคว้าผีเสื้อมายา
คว้าให้แม่น กำไว้แน่นในมือ
พอแบออกจะดูสีสันมันให้ถึงใจ ไม่มีอะไร มือว่างเปล่า
เผลอนิด เจ้าผีเสื้อมายาก้อเต้นแว้บๆ
อยู่กลางอากาศอีก...

ดูอารมณ์ในใจที่กำลังพลิกไหว
รัก โกรธ น้อยใจ ดีใจ
มองเข้าไปทีไร มันก้อหยุดนิ่ง
สงบ นิ่ง ตราบที่ยังจ้องจับ
เผลอนิด จิตก้อวิบวับ ผกพลิกไปกับความนึกคิด

ยิ่งดู ยิ่งเห็นว่าความคิดเป็นแค่มายา
เดี๋ยวไป เดี๋ยวมา
สับเปลี่ยน เวียนวน แปรผัน
ต่างสีสัน ต่างจังหวะ ต่างลีลา
จับปีกกางออกตอกให้นิ่งไม่มีได้

ใครจะช่วยบอกเราได้ว่า สอนลูกอย่างไร
ไม่ให้หลงตามเจ้าผีเสื้อมายาเป็นร้อยเป็นพัน
ที่ฟักออกมาจากจิตเขาแต่ละวัน
สอนอย่างไรให้เขาคว้าจับเจ้าผีเสื้อ
ขณะที่มันเต้นอยู่กลางใจ
คว้าจับซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ใจจะได้จางเขลา กระจ่างใสตลอดไป
ไม่ใช่วูบวาบ แวบไหวไปตามแรงกระพือของปีกเจ้าผีเสื้อ
ทั้งร้อยทั้งพัน...:ผีเสื้อมายา
:จากหนังสือ "ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง"
:โดยคุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
:พิมพ์ครั้งที่ 5 ในวาระครบ 100 ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ

Song: Drifting
Album: Amarantine
Artist: Enya

Comment

Comment:

Tweet